Daňové poradenství

Při dnešní globalizaci světového hospodářství se prakticky denně objevují nové obory a nové formy podnikání, které překonávající hranice. Na toto navazuje stále se rozšiřující spektrum daňových zákonů a předpisů, bez jejichž znalostí je obtížné v současné době na trzích obstát.

Naše kancelář reaguje pružně na změnu tržních podmínek v oblasti daňových trendů. Náš team daňových poradců a advokátů se věnuje tuzemskému i mezinárodnímu daňovému poradenství, a to nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

Daňové poradenství poskytované naší kanceláří zahrnuje následující oblasti: