Účetnictví

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní vedení účetnictví podle českých účetních předpisů. Rovněž poskytujeme našim klientům poradenství při vedení účetnictví na bázi konzultací.

Služby pro naše klienty zahrnují zejména následující oblasti:

vedení účetnictví

 • vedení účetní agendy podle českých účetních předpisů jak v češtině, tak v němčině
 • příprava agendy pro daňové přiznání k DPH
 • sestavení ročních účetních závěrek
 • poradenské služby při nestandardních účetních transakcích
 • finanční analýzy
 • prověrky systému vedení účetnictví

Mzdové účetnictví

 • měsíční výpočty mezd a platů
 • prověření a optimalizace výpočtu cestovních náhrad
 • vedení komplexní personální agendy včetně dokumentace pro příslušné úřady
 • vystavování zápočtových listů
 • komplexní poradenství v oblasti zdanění mezd a platů včetně souvisejících odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • asistence při kontrolách ze strany finančního úřadu a jiných institucí

Ostatní účetní služby

 • finanční účetnictví, měsíční a čtvrtletní účetní uzávěrky
 • zajištění manažerských reportingů (v češtině a v němčině)
 • příprava výkazů pro statistický úřad (např. Intrastat)