Nepřímé daně a cla

Nepřímé daně mohou významným způsobem ovlivnit daňovou efektivitu společností. Kromě standardních poradenských služeb a zpracování daňových přiznání nabízíme našim klientům poradenské služby zaměřené zejména na prověření současné struktury prováděných transakcí s cílem dosáhnout v této oblasti úspor nákladů či pozitivního dopadu na cash-flow.

Poskytujeme poradenské služby jak v oblasti daně z přidané hodnoty, tak i poradenství v oblasti cel, spotřebních a ekologických daní. Díky našim partnerským kancelářím v Evropské unii i mimo ni jsme schopni poskytovat komplexní poradenství zohledňující dopady prováděných transakcí ve všech dotčených zemích.

V oblasti ekologických daní poskytujeme plátcům poradenské služby související se zavedením systému pro sledování a platbu těchto daní, konečným spotřebitelům pak zejména poradenské služby v oblasti možného osvobození od ekologických daní.

Naše služby zahrnují zejména:

  • prověření a zefektivnění systému DPH
  • poradenství v oblasti přeshraničních transakcí včetně posouzení dopadu těchto transakcí v zahraničí
  • registraci a přípravu přiznání k DPH jak v České republice, tak i v zahraničí (včetně Souhrnných hlášení a hlášení Intrastat)
  • pomoc při vrácení DPH zaplacené v ceně zboží či služeb v České republice nebo v zahraničí
  • analýzu obchodních transakcí a interních procesů v oblasti DPH
  • poradenství při uplatňování osvobození od ekologických daní(daň z elektřiny, plynu a pevných paliv)
  • poradenství a plánování v oblasti cel a základu pro stanovení výše cla
  • zastupování a odbornou pomoc při daňové kontrole či kontrole celního úřadu
  • zastoupení při jednání s finančními a celními úřady
  • školení odborných pracovníků klienta

zpět na daňové poradenství