Převodní ceny - Global Transfer Pricing Services

Nastavení převodních cen ovlivňuje efektivní daňovou sazbu, a to zejm. u firem, které realizují přeshraniční transakce. Pomáháme naši klientům zajistit potřebnou dokumentaci, tak aby splnily veškeré zákonné požadavky týkající se převodních cen.

Cílem naší práce je navrhnout našim klientům takové řešení, které bude v souladu jak s podnikovými cíli, tak s daňovou legislativou.

V rámci služeb v oblasti převodních cen nabízíme našim klientům následující:

  • zajištění nejoptimálnějšího zdanění interních toků zboží a služeb
  • plánování a nastavení systému převodních cen
  • spolupráce při přípravě žádosti o závazné posouzení vydávané finančními orgány
  • asistence při přípravě vnitropodnikových směrnic upravujících oblast převodních cen
  • příprava podkladů a asistence při kontrole systému převodních cen ze strany správce daně

zpět na daňové poradenství