Daně z příjmů fyzických a právnických osob

Našim klientům poskytujeme komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

Daně z příjmů fyzických osob

Jedná se zejména o poradenství v oblasti zdanění příjmů ze zaměstnání, a to jak na místní tak na mezinárodní úrovni. Díky spolupráci s propojenými kancelářemi jsme schopni zajistit komplexní servis jak pro zahraniční zaměstnance pracující v České republice, tak i pro české zaměstnance, kteří pracují dočasně v zahraničí.

Zabýváme se rovněž daňovým plánováním v oblasti mezinárodního zdanění s důrazem na daňovou optimalizaci a minimalizaci daňové povinnosti.

Kromě daňového poradenství týkající se příjmů ze zaměstnání, poskytujeme rovněž poradenství v souvislosti s dalšími příjmy fyzických osob, kterými jsou například příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku či příjmy z nemovitého majetku.

Daňové poradenství poskytujeme především v následujících oblastech:

 • zaměstnanecké benefity
 • návrhy daňových struktury pro zaměstnávání cizinců
 • možnosti, vhodné struktury zaměstnávání a daňové dopady u českých občanů pracujících v zahraničí
 • optimalizace v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • prověření agendy mzdového účetnictví
 • prověření a optimalizace používané struktury odměňování
 • příprava daňových přiznání fyzických osob

Zdanění právnických osob

Daň z příjmů právnických osob představuje pro společnost jednu z nejvýznamnějších daňových povinností. V České republice představuje daň z příjmů právnických osob jednu z nejvíce a nejčastěji se měnících oblastí daňového práva.

Cílem naší práce je poskytnout našim klientům komplexní daňové poradenství v oblasti této daně z cílem minimalizovat daňovou povinnost a zároveň eliminovat riziko daňových doměrků a souvisejících sankcí z titulu neplnění daňových povinností.

Poskytované daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob zahrnuje především následující oblasti:

 • stálá provozovna v České republice a zahraničí
 • nízká kapitalizace
 • optimální využití daňových ztrát
 • holdingové struktury
 • majetek - prověření a daňové plánování
 • náklady na reklamu - prověření a daňové plánování
 • rezervy a opravné položky - prověření a daňové plánování
 • nájemní smlouvy - prověření a daňové plánování
 • daňové důsledky změny účetního období
 • asistence při daňových kontrolách
 • asistence při likvidaci společnosti
 • uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj

Naše služby v oblasti daně z příjmů právnických osob:

Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

Našim klientům nabízíme možnost nechat si sestavit kompletně své daňové přiznání daňovým poradcem. Při sestavení daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta pro jeho podání a splatnost daně prodlužuje automaticky o 3 měsíce.

Poradenství při přípravě daňového přiznání

Poradenství našim klientům při přípravě daňového přiznání spočívá především v ověření klientem připravené kalkulace daně z příjmů. Zaměřujeme se především na komplikované případy

zpět na daňové poradenství