Mezinárodní zdanění

V období, kdy neustále přibývá obchodních aktivit na mezinárodní úrovni, objevuje se stále větší nutnost mezinárodního daňového plánování a globální strategie i na úrovni malých a středních firem, které realizují své obchody na mezinárodní úrovni.

Těžiště našich poradenských služeb v oblasti mezinárodního zdanění spočívá zejména v následujících oblastech:

Přeshraniční realizace obchodních transakcí

  • příprava návrhu optimální daňové struktury
  • prověření navržené struktury z právního hlediska – ve spolupráci s advokátní kanceláři Allgaier, Jušta & partneři
  • asistence při auditech založených společností

Mezinárodní strukturování obchodních transakcí s cílem daňové optimalizace

  • doporučení nejvhodnější právní formy (organizační složka nebo obchodní společnost)
  • doporučení nejvhodnější jurisdikce pro holdingovou společnost
  • řešení všech typů transakcí z pohledu mezinárodního zdanění

zpět na daňové poradenství